کارتینگ کیش

کارتینگ کیش

کارتینگ کیش کارتینگ نوعی از ورزش موتوری با خودروهای چهار چرخه کوچک و چرخ ‌باز است که کارت نام دارند. در سالهای اخیر به دلیل استقبال چشم گیر مردم از این ورزش مهیج، تولید کنندگان ایرانی با کمک و بهره گیری از دانش روز شروع به تولید این وسیله مهیج کرده اند تا بتوانند پاسخگوی

Read More