دریاچه سوان ایروان بزرگ ترین دریاچه ارمنستان

دریاچه سوان ایروان بزرگ ترین دریاچه ارمنستان

دریاچه سوان در استان گغارکونیک در مرکز کشور ارمنستان قرار گرفته. این دریاچه یک ششم سرزمین ارمنستان را تشکیل میدهد. با کمی بیش از یک ساعت رانندگی (در ادامه روش های رفتن به آنجا توضیح داده شده) از ایروان پایتخت ارمنستان می توان به سوان رسید. دریاچه سوان ایروان بزرگ ترین دریاچه ارمنستان و منطقه قفقاز

Read More

جاذبه های توریستی ارمنستان

جاذبه های توریستی ارمنستان   ارمنستان یکی از همسایگان شمالی کشور عزیزمان ایران می باشد که به لحاظ فرهنگی نیز با ایران روابط نزدیکی دارد. بسیاری از ارامنه داخل کشورمان حتی اقوامی در این کشور همسایه دارند. از این رو می توان این کشور را یکی از نزدیک ترین کشورها از جهات مختلف به ایران

Read More