چگالی کلمه کلیدی یا Keyword Density

چگالی کلمه کلیدی یا Keyword Density

چگالی کلمه کلیدی یا Keyword Density

یکی از موارد مهم در زمینه سئو سایت یا بهینه سازی سایت در موتورهای جستجو، مناسب بودن چگالی کلمه کلیدی یا Keyword Density است. معنای چگالی در اینجا نیز به همان شکلی است که در علوم مختلف مانند شیمی به کار می رود. یعنی هر چه چگالی کلمات کلیدی، بالاتر برود تمرکز آن متن روی آن کلمه کلیدی بیشتر است.

در واقع وقتی چگالی کلمات کلیدی خاصی در متون سایت ها بالا می رود گوگل آن مطاالب را برای آن کلمات کلیدی می شناسد و ایندکس می کند. البته باید به صورت درست و اصولی کلمات کلیدی در داخل متن گنجانده شود که مفهوم مطلب را دچار مشکل نکند و مخاطب را فراری ندهد.

همچنین بسیاری از متخصصین سئو برای اینکه آن کلمه کلیدی در متن بیشتر به چشم روبات گوگل بیاید، آن کلمه را به صورت بولد شده یا با رنگ دیگر در متن به کار می برند. به طور معمول کلمه کلیدی را بین 3 تا نهایتا 7 بار در یک متن بر اساس تعداد کل کلمات متن به کار می برند. استفاده خیلی بیش از حد از کلمه کلیدی در متن نیز نتیجه معکوس دارد و موجب می شود سایت مورد جریمه گوگل قرار بگیرد.

به طور معمول پلاگین هایی مانند یوست سئو هستند که در سایت ها نصب می شوند و به وبمسترها کمک می کنند متن ها را اصولی در سایت خود قرار دهند. این افزونه ها نیز روی این نکته تاکید دارند که حداقل درصد چگالی کلمات کلیدی اصلی مطلب در یک متن باید 2 درصد و حداکثر آن نهایتا 5 درصد باشد تا هم به خوبی توسط گوگل شناخته شود و هم مورد جریمه گوگل و سایر موتورهای جستجو قرار نگیرد.