رژیم غذایی کیتو Keto Diet  بخش دوم

رژیم غذایی کیتو Keto Diet  بخش دوم

مقاومت انسولینی

مقاومت انسولینی مکانیزم دفاعی است که ورود قند را به سلول ها ممنوع میکند. وقتی پشت سره هم قند وارد بدنتان میکنید، سلول ها کم کم به ورودی های انسولین بی توجه میشن و در نهایت کلا دره خود را به هر سیگنال انسولین قطع میکند. انسولین که فکر میکند اشتباهی پیش آمده، تعداد خود را در خون بالا میبرد اما سلول ها مقاومتر میشوند. گویی سلول ها بگویند: همچنان قند وارد بدنت میکنی؟ خب من اصلا راهشان نخواهم داد!”

این مسیر آغاز دیابت و در نهایت خوده دیابت ب است که شامل قند اضافی در خون است که هیچ انسولینی نمیتواند به سلول برساند. (برای اطلاع از دیابت آ و ب اینجا را مطالعه کنید) وقتی مراحل اولیه انسولین مقاومتی میرسید و  تعداد انسولین ها افزایش مییابند (افرادی که شکم دارند انسولینشان خیلی بالاست) بدن نه تنها سلولهایش بی غذا مانده اند، بلکه مواردی چون پتاسیوم، آمینو اسیدها، ویتامین ها و کلسیوم با جذب ضعیفی مواجه خواهند شد. این در حالیست که خوده این مواد معدنی میتوانند مقاومت انسولینی را از بین ببرند اما اگر مقاومت انسولینی وجود داشته باشد، کار آنها هم بی فایده میماند.

بیماری های مختلفی که ممکن است از مقاومت انسولینی و قند زیاد (یا کاربوهیدرات) ممکن است پیش بیاید:

 • مشکل قلبی
 • مشکل کلویی
 • از دست دادن بینایی
 • عصاب
 • و …
چگونه انسولین را پایین بیاوریم و مقاومت انسولینی را از بین ببریم؟

قند و کربوهیدرات کمتر، روغن های خوب بیشتر. رژیم کیتو. وقتی قند را به بدن نمیرسانیم، انسولین کمتر میشود و کم کم احساس خطر از بین میرود و مقاومت آن نیز از بین میرود. به شکل زیر نگاه کنید، تصویر سمت چپ تصویر نرمالی از یک سلول است که به انسولین جواب میدهد ولی سمت راست همان مقاومت رخ داده و جلوی املاح مهم مانند واتامین را نیز گرفته.  

مقاومت انسولینی

کیتو چیست؟

وقتی به بدن قند نمیرسانیم، بدن ما از سوخت قندی کم کم به سوخت چربی روی میآورد. این امر موقعی صورت میگیرد که گلوتن های نهان درون عضله و کبد کاملا مصرف شده باشند. در اینجا مغز فرمان تغییر منبع سوخت را میدهد و شروع میکند به چربی شکستن و کیتون(که به اختصار کیتو میگوییم) تولید میکند. کیتون در برابر چربی همان گلوکز در برابر قند است. این سوخت بسیار مفید و تمیز تر است (مثل نسبت برق و بنزین که برق سوخت تمیزتریست) و اولین سودی که برای بدن دارد این است که اول سراغ چربی های ذخیره شده میرود. اینجاست که کم شدن دور شکم اینجا آغاز میشود. موارد دیگر که از سوخت تمیزتر کیتون ها بدست میآید:

 • ذهن دقیقتر و هشیار تر
 • پوست شفافتر
 • هوس های قندی ناگهانی کمتر
 • حافظه ی بهتر
 • انرژی بیشتر
 • خواب بهتر
 • و در نهایت بدن سالم تر

حالا بریم سراغ اینکه چی بخوریم و چی نخوریم.