توصیه هایی برای تغذیه روزه داران در ماه رمضان

توصیه هایی برای تغذیه روزه داران در ماه رمضان

توصیه هایی برای تغذیه روزه داران در ماه رمضان

ماه رمضان ماه پر هیاهوییست، خوراکی های خاص و مراسم های خاص خودش را دارد. حتی کسانی که روزه نمیگیرند، از افطار لذت میبرند. از حلیم و زولبیا و … امیدوارم دهنتان را زیاد آب ننداخته باشم. در ادامه یک سری توصیه هایی آورده شده که طبق تحقیقات دکتر فانگ در زمینه روزه های طولانی و روزه های ساعتی است. این فرد روزه را یکی از بهترین روش برای درمان بیماری ها به طور کلی و خصوصا دیابت میداند.

سحری نخورید

مهمترین دلیل این است که معده تان را بیدار میکنید و بعد از آنکه غذایش هضم شد، شمارا چند ساعت گرسنه نگه میدارد. در صورتی که اگر از شب قبل فرض بگیریم 10 آخرین خوردنی خود را میل کرده باشید، بین 6 تا 12 ساعت تمام مواد اصلی هضم میشود و هنگام بیدار شدن در ساعتهای 7 تا 10، نباید احساس گرسنگی شدید بکنید. خصوصا که خیلی از افراد در سحری غذای سنگین و پر از کربهیدرات میخورند. بدنتان به مقدار کمی قند نیاز دارد و بیشتر آنرا به چربی تبدیل میکند و در واقع چاقتان میکند. میتوانید این روش را یک روز امتحان کنید، به قول دکتر فانگ، وقتی افراد تا ساعت 5 یا 6 بعد از ظهر را چیزی نمیخورند کمتر گرنه هستند تا کسانی که صبحانه خورده باشند، در این مورد میشود سحری.

نان و برنج و شیرینی را کنترل کنید

هرچه کربوهیدرات بیشتری بخورید و قند به بدنتان وارد کنید، برای فردا روزه گرفتن سختتر خواهد شد. با این حال اگر سحری نخورده باشید، میتوانید برنج و نان بیشتری بخورید.

به بدنتان گوش دهید

ممکن است روز اول دوم برای بسیاری سخت باشد و اگر میخواهید حتما روزه بگیرید، میزان ورودی قندی خد را کم بکنید و چربی خوب را اضافه کنید. چربی را مدت طولانی شما را سیر نگه خواهد داشت تا یه تکه نان. هنگام افطار خوب دقت کنید بدنتان چه چیزی را میخواهد. ممکن است بخواهد به زولبیا ها حمله کند اما برایش شرط بگذارید. به بدنتان بگویید اول چایی و اندکی پروتئین، بعد بهت قند خواهم داد. با این روند میزان ورودی نشانسته خود را به مراتب  راحتتر کنترل خواهید کرد.

 

فرق کم خوردن و نخوردن کمک میکند تا این مطالب را بهتر بفهمید.