تعریف کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟

تعریف کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟

هر گاه به مساله اشتغالزایی و ایجاد شغل می پردازیم مفاهیمی مانند کارآفرینی بسیار به چشم می آید. اما بسیاری از ما حتی به طور دقیق پاسخ این سوال ها را نمی دانیم که تعریف کارآفرینی چیست؟ کارآفرین کیست؟ امروزه کارآفرینان متعددی به ویژه جوانان کار آفرین وارد چرخه بازار کار و اقتصاد شده اند که بیزینس های خود را در واقع به صورت یک استارتاپ یا شرکت دانش بنیان بنا کرده اند . اما این ها تنها نوع کار آفرین ها نیستند. در ادامه بیشتر به کارآفرینان اشاره خواهیم کرد.

کارآفرینی چیست؟

اولین سوالی که باید به آن پاسخ داده شود این است که تعریف کار آفرینی چیست؟ در حقیقت واژه کارآفرینی یا Entrepreneurship ریشه فرانسوی دارد. در حقیقت ایجاد یک کسب و کار با پذیرش ریسک های موجود به منطور رسیدن به سود دهی و پایداری در بازار قدم اول کار آفرینی است که با استخدام افراد جویای کار و به ویژه متخصصین توسط فرد کار آفرین همراه شده منفعت عمومی ایجاد می کند.

کارآفرین کیست؟

در واقع کارآفرین یک فرد ریسک پذیر است که به جای سرمایه گذاری در بازارهای بی خطر، سرمایه و تخصص را ترکیب کرده و به بیزینسی مولد می پردازد و با کسب و کار خود به دیگران و اجتماع نیز منفعت می رساند . منفعت رسانی کار آفرین حد اقل در حد ایجاد شغل برای تعدادی از افراد جویای کار می باشد.

خصوصیات یک کارآفرین

در حقیقت یک کارآفرین برای موفقیت در کسب و کار خود باید ویژگی های شخصیتی خاصی داشته باشد. ویژگی های کار آفرینان عبارتند از:

الف . روحیه ریسک پذیری و خطر پذیری که باعث می شود دل را به دریا زده و کسب و کار را ایجاد کنند و از مشکلات نترسند.

ب . داشتن خلاقیت یکی دیگر از خصوصیات کار آفرینان است. همان طور که عرض شد بسیاری از کار آفرینان، موسسان استارت آپ ها هستند و با خلاقیت و علم و دانش خود کسب و کار ایجاد کرده اند. اینکه تعریف استارت آپ چیست؟ سوالی است که در پست های قبلی سایت به آن پاسخ داده شده است.

ج . خود اتکایی دیگر ویژگی کارآفرینان می باشد که در موفقیت آن ها مهم است.  با کمک این نیرو کارآفرین می تواند به مبارزه با سختی ها بپردازد. بنابراین اگر می خواهید کار آفرین باشید باید این توانایی را در خود تقویت کنید.

د . شجاعت نیز یکی دیگر از خصوصیات واضح کارآفرینان می باشد که بسیار مهم است.