انتخاب روسری بر اساس رنگ پوست صورت

انتخاب روسری بر اساس رنگ پوست صورت

انتخاب روسری بر اساس رنگ پوست صورت می دانیم که شال و روسری بخشی جدا نشدنی از پوشش خانم های ایرانی است. البته به جز ایران در کلیه کشورهای مسلمان هم شال و روسری توسط بانوان استفاده می شود. بانوان مسلمان در سایر کشورها نیز از شال و روسری بهره می برند. حتی غیر مسلمانان

Read More