چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ (درس چهارم)

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ چهارم: تقاضای هر چیزی حالا که میتوانید خودتان را معرفی کنید، مکان ماندنتان را بگید و سلام کنید، الان وقتش است که بدانید چگونه میتوانید درخواست کنید. در واقع تقاضای هر چیزی. جواب ساده تر از چیزیست که فکر میکنید. تقاضا کردن سادست اما دانستن این که چه

Read More

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ (درس سوم)

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ درس سوم: چگونه اطلاعات شخصی یا علمی خود را بدهیم؟ این قسمت مخصوص کسانیست که برای کنفرانس، تحصیل یا امری غیر از تفریح رفته باشند. یا حتی با شخصی آشنا شده اید و میخواهید اطلاعات کوتاهی راجع به خودتان بدهید. روش معرفی کردن به این ترتیب است: نام

Read More

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ (درس دوم)

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ (درس دوم) درس دوم: چه موقع و چگونه سلام و خداحافظی کنیم؟ شاید برایتان عجیب باشد ولی همین نکته ی کوچک خیلی شما را جلو میاندازد. فکر کنید یک نفر که از خارج اومده بیاید و به شما سلام کند و رفتنه خداحافظی، ناخواسته خوشحال میشوید که این

Read More

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ (درس اول)

چه زبانی در سفر مورد نیاز است؟ (درس اول) درس اول: ورود به کشور در این سری آموزشی شما یاد میگیرید که در سفر به چه نوع زبانی نیاز خواهید داشت. ترسی که ما از رفتن به کشوری با زبان متفاوت داریم اشتباه است. من همیشه به شاگردانم میگویم که تو همینالان هم میتوانی خواسته هایت

Read More