افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی

افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی

افعال حالت مجهول در زبان انگلیسی برای زبان آموزانی که قصد دارند انگلیسی را از پایه اصولی یاد بگیرند، یکی از بخش های بسیار مهم در گرامر انگلیسی افعال مجهول یا Passive هستند. در حقیقت هر گاه بخواهیم جمله را طوری بیان کنیم که به فاعل جمله اشاره نشود، از افعال حالت مجهول در زبان

Read More

جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی در بخش دوم معرفی جملات شرطی زبان انگلیسی، به جملات حالت شرطی نوع دوم در زبان انگلیسی می پردازیم. در حقیقت ساختار این نوع جملات شرطی هم با تفاوتی کم شبیه جملات شرطی نوع اول است. اما تفاوت آن این است که برای بیان مسائل غیر واقعی و

Read More

جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی

جملات حالت شرطی نوع اول در زبان انگلیسی جملات شرطی از نکات مهم در گرامر انگلیسی به شمار می روند. به این جملات، Conditional Sentences گفته می شود. این جملات از دو بخش ساخته می شوند. به طور ساده اینگونه جملات از if در ابتدایشان استفاده کرده و در بخش دوم نتیجه ای که در صورت

Read More

افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی

افعال کمکی در زبان انگلیسی برای سوالی کردن، منفی کردن و همچنین ساختن ساختار زمان هایی مختلف و ساختار جملات مجهول از برخی افعال کمکی استفاده می شود که به auxiliary verbs مشهور هستند. دراین مطلب به افعال کمکی در زبان انگلیسی و کاربرد آن ها در گرامر انگلیسی اشاره می نماییم. افعال کمکی در زبان

Read More

ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی

ضمایر مبهم یا نامعین در زبان انگلیسی از موارد دیگر کاربردی در گرامر زبان انگلیسی، ضمایر مبهم یا نامعین هستند که در زبان انگلیسی Indefinite Pronouns نامیده می شوند. در حقیقت کاربرد آن ها در ارتباط با کسی یا چیزی است که نامعین بوده و یا در ارتباط با موضوعی عمومی است. در ادامه بیشتر با

Read More

بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی

بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی

بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی در واقع اگر در مورد بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی بخواهیم صحبت کنیم، اولین چیزی که به ذهن می رسد استفاده از فعل wish می باشد. به نوعی این گونه جملات به گله کردن و تاسف و آرزومند شرایط دیگری بودن می پردازیند. گاهی

Read More

مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی

مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی در هر زبانی مانند زبان انگلیسی مصدر شکل ساده و اولیه فعل است. در گرامر انگلیسی دنبال برخی از افعال یا عبارات مصدر فعل infinitive یا اسم مصدری gerund می آید. در ادامه بیشتر به توضیح و کاربرد مصدر و اسم مصدر در زبان انگلیسی اشاره می کنیم. با

Read More

افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال در زبان انگلیسی

افعال مدال در زبان انگلیسی در ادامه مباحث معرفی افعال در گرامر زبان انگلیسی به افعال مدال در زبان انگلیسی می پردازیم که به آن ها افعال کمکی یا افعال modal هم می گوییم. در مورد کاربردهای modal verbs در زبان انگلیسی نیز در این مطلب توضیحات لازم را خواهیم داد.  افعال کمکی یا مدال در

Read More

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی یکی از زمان هایی که کمی یاد گیری آن برای فارسی زبانان معمولا مشکل بوده است زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی می باشد. زیرا اگر این زمان را فقط از نظر ساختاری یاد بگیرید، نمی توانید به صورت کاربردی آن را یاد بگیرید و آن را در

Read More

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی

کلمات اشاره در زبان انگلیسی برای اشاره افراد و اشیاء در گرامر زبان انگلیسی، از ضمایر اشاره یا کلمات اشاره استفاده می شود. در این مطلب به انواع کلمات اشاره در زبان انگلیسی می پردازیم و با چگونگی کاربرد آن ها بیشتر آشنا می شویم.   کاربرد کلمات اشاره در زبان انگلیسی در زبان انگلیسی

Read More