هرم صلح شهر آستانه از جاذبه های قزاقستان

هرم صلح شهر آستانه از جاذبه های قزاقستان

نورسلطان نظربایف رئیس جمهور قزاقستان در سال 2003 از نورمن فاستر معمار بریتانیایی خواست که قصر صلح و دوستی یا هرم صلح را در شهر آستانه طراحی نموده و بسازد. این ساختمان برای برگزاری همه ساله کنگره رهبران مذاهب در نظر گرفته شد. امروزه هرم صلح شهر آستانه از جاذبه های قزاقستان به شمار می رود. البته این پروژه هنوز تکمیل نشده و قرار است تا سال 2030 توسعه آن ادامه یابد. شکل هرمی هرم صلح آستانه طرح و خواست رئیس جمهور قزاقستان بوده است و توسط نورمن فاستر معمار اجرا شده است. قاعده هرم صلح شهر آستانه مربعی به ابعاد 62 متز است و ارتفاع آن نیز 62 متر می باشد. البته ابتدا نورمن فاستر قصد داشت هرمی در ابعاد بزرگترین هرم جیزا در مصر بسازد ولی رئیس جمهور قزاقستان آن را تصویب نکرد.

هرم صلح شهر آستانه از جاذبه های قزاقستان

 

 

مرکز تفریحی شاترخان آستانه قزاقستان

یکی از اصلی ترین جاذبه های توریستی آستانه، مرکز تفریحی شاترخان آستانه قزاقستان است که 100 هزار متر مربع مساحت داشته و شامل مراکز خرید، رستوران ها، سالن های سینا، نمایشگاه های مختلف و … می باشد. فضاهای سبز و پارک آبی و آب نماهای متعدد نیز در این مجموعه تعبیه شده است.

مرکز تفریحی شاترخان آستانه قزاقستان

تزریق هوا با سرعت بالا باعث شده که بتوانند فضای پارک سرپوشیده آن را با دمای 15 تا 30 درجه سانتیگراد حفظ کنند. ساختمان مرکز تفریحی شاترخان آستانه قزاقستان به شکل یک چادر عظیم است که با مصالحی به نام اتیلن تترا فلورو اتیلن، پوشیده شده است.

هرم صلح شهر آستانه از جاذبه های قزاقستان