بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی

بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی

بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی

در واقع اگر در مورد بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی بخواهیم صحبت کنیم، اولین چیزی که به ذهن می رسد استفاده از فعل wish می باشد. به نوعی این گونه جملات به گله کردن و تاسف و آرزومند شرایط دیگری بودن می پردازیند. گاهی نیز این ساختار جمله ها برای موضوعات غیر ممکن و تخیلی هم استفاده می شوند.  به طور کلی جملات بیاان آرزو در انگلیسی بر اساس ساختار زمان افعال آن ها به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند. در ادامه به آن ها اشاره خواهیم کرد.

 

جملات آرزو در زمان حال ( کاربرد wish در زبان انگلیسی )

اگر بخواهیم ساده توضیح دهیم در این ساختار جملات، از یک موضوع و موردی که در حال حاضر وجود دارد، نارضایتی دارید و آرزوی تغییر در آن را دارید. در برخی از موارد تغییرات غیر ممکن و خیلی بعید نیز آرزو می شود. برای بیان این گونه شرایط، فعل اصلی جمل با حالت گذشته ساده گذشته استمراری بیان می شود. قید زمان حال نیز در صورت تمایل می تواند استفاده شود. با مثال هایی این شکل جمله را خدمتتان بیان می کنیم:

.I wish I were in Kish island now

آرزو می کنم ای کاش الان در جزیره کیش بودم

 

.I don’t have an apartment yet. I wish I had a car

من هنوز یک آپارتمان ندارم. آرزو می کنم ای کاش یک آپارتمان داشتم

 

.I wish I could sing

آرزو می کنم ای کاش می توانستم آواز بخوانم

 

. I am playing a video game right now. I wish a were spending time with my friends

من الان دارم بازی ویدئویی انجام می دهم. ای کاش الان داشتم با دوستانم وقت می گذراندم

 

جملات آرزو در زمان آینده ( کاربرد wish در زبان انگلیسی )

در واقع در این گونه جملات در مورد وضعیتی که در آینده پیش می آید نارضایتی ابراز می شود. در این نوع جملات، از انواع ساختار گذشته فعل شامل گذشته ساده، گذشته ساده استمراری، ساختار to be+going to استفاده می گردد. اما وجود قید زمان آینده در این گونه جملات ضروری می باشد و نباید از یاد برود. با مثال هایی این شکل جمله را خدمتتان بیان می کنیم:

.My father is busy tomorrow. I wish he wasn’t busy tomorrow

پدرم فردا سرش شلوع است. آرزوم می کنم ای کاش فردا سرش شلوغ نبود

 

.I am busy. So I can’t go on holiday. I wish I was going on holiday with my friends

من سرم شلوع است. پس نمی توانم برای تعطیلات بروم. ای کاش داشتم برای تعطیلات با دوستانم می رفتم

 

.I wish I could go to the restaurant tonight

ای کاش می توانستم امشب به رستوران بروم

 

جملات آرزو در زمان گذشته ( کاربرد wish در زبان انگلیسی )

در این سبک از جملات، در حقیقت بیان تاسف و پشیمانی از وضعیتی در زمان گذشته بیان می شود. در حقیقت یک افسوس خوردن است. در این گونه جملات معمولا از افعال زمان گذشته کامل استفاده می شود. با مثال هایی این شکل جمله را خدمتتان بیان می کنیم:

.I lost my brother last month. I wish I hadn’t lost my brother

من ماه قبل، برادرم را از دست دادم. آرزو می کنم ای کاش برادرم را از دست نداده بودم

 

این مثال و استفاده از فعل مدال could به این علت است که افسوس برای کاری است که فرصت انجام آن در گذشته بوده و انجام نشده و حسرتش باقی مانده است.

.I wish I could have have spent more time with my brother before he died

آرزوم می کنم ای کاش قبل از اینکه برادرم بمیرد، می توانستم زمان بیشتری با او سپری کنم

 

جملات آرزو با would ( کاربرد would در زبان انگلیسی )

در ساختار این گونه جملات، درباره دیگران که مشغول انجام دادن یا ندادن کاری هستند و مورد پسند ما نیست بیان می شود. برای آرزوی آب و هوای دلخواهمان هم از این ساختار استفاده می کنیم. در این ساختار، زمان افعال آینده در گذشته به کار می رود. با مثال هایی این شکل جمله را خدمتتان بیان می کنیم:

.I wish my father would stop smoking. It’s really harmful for his health

آرزوم می کنم ای کاش پدرم سیگار را ترک کند. زیرا برای سلامت وی واقعا مضر است

.

.It’s Raining. I wish it would tp raining

دارد باران می بارد. آرزوم می کنم ای کاش باران بند بیاید

 

جملات آرزو با if only ( کاربرد if only در زبان انگلیسی )

نوع دیگری از جملات بیان آرزو در زبان انگلیسی است که از عبارت if only در آن ها به جای I wish استفاده می شود. با مثال هایی این شکل جمله را خدمتتان بیان می کنیم:

.If only I knew how to play guitar

.I wish I knew how to play guitar

ای کاش می دانستم چگونه از کامپیوتر استفاده کنم

 

بیان آرزو و ای کاش در زبان انگلیسی